curlingmatch

Kul att du är intresserad av curling! Det är en riktig folksport som de flesta kan utöva och som kan ge dig många roliga stunder. Du kan spela i korpserier eller i riktigt seriespel. Eller bara tillsammans med dina arbetskamrater och vänner som avkoppling.

Ett curlinglag består av fyra spelare. Varje spelare har två stenar som ska placeras så nära mitten i boet (tee) som möjligt. De övriga lagmedlemmarna hjälper till genom att dirigera och sopa så att spelaren antingen kan slå undan en motståndares sten eller placera sin egen. Det lag som har flest stenar närmast tee när alla 16 stenar i en omgång har spelats, får ett poäng för varje sten. Oftast spelas en match i åtta eller tio omgångar. Vid oavgjort spelas en extra omgång.

curling_illistration

BANAN

Varmt vatten strilas i omgångar ur vattenkannor så att små knottror bildas på isytan. Det kallas pebbling. Knottrorna minskar friktionen och gör att stenen glider lättare. Det är förstås väldigt viktigt att isen inte lutar åt något håll eller har ojämnheter. Isens egenskaper skiljer sig mellan olika banor och hallar. Rätt luftfuktighet och temperatur i hallen är två faktorer som har betydelse. Curling är en precisionssport där mycket små marginaler avgör resultaten på elitnivå.

RULLSTOLSCURLING
Laget i rullstolscurling består av fyra spelare men måste innehålla både kvinnor och män. Stenen skjuts iväg med en lång pinne och sopning förekommer inte. I övrigt följer rullstolscurling samma regler som vanlig curling.